Mga lungsod sa Pilipinas diin kini gihatud Chocolate Slim